Wiadomość została wysłana!

Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności

Przeglądanie stron internetowych firmy APOLONICA wiąże się z automatycznym zbieraniem pewnych danych dotyczących Państwa wizyty i parametrów połączenia (np. adres IP, informacje o używanej przeglądarce, adresy przeglądanych podstron i czas ich otwierania). Wynika to ze standardowej procedury działania serwerów www.

Ponadto za pośrednictwem formularzy online i offline (formularz kontaktowy, aplikacyjny, wycena i zamówienie tłumaczenia) użytkownicy proszeni są o podanie danych kontaktowych. Skorzystanie z formularzy jest dobrowolne, jednak pozostawienie danych jest konieczne, aby mogli Państwo skorzystać z możliwości, które dany formularz oferuje.
 

Obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018, APOLONICA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A lok. 39, 00-444 Warszawa, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez nas usług tj. przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji usługi (w tym wykonania marketingu posprzedażnego) a także w celu realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (podstawa z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. lit. c) RODO art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

3. Państwa dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub współpracy, a także po jej zakończeniu w celu:

 

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,

 

maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy.

 

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez APOLONICA sp. z o.o. sp. k.

 

5. Państwa dane będą udostępnianie osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Państwa dane będą także udostępnianie odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.

 

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: apolonica@apolonica.pl.

 

W jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane?

 

Dane statystyczne zbierane przez APOLONICA sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem stron internetowych służą do lepszego poznania wymagań i przyzwyczajeń klientów a dzięki temu dopasowania naszej oferty i strony internetowej do Państwa potrzeb. Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji bieżących zamówień i procesów rekrutacyjnych.

 

Żadne dane pozyskane przez APOLONICA sp. z o.o. sp. k. za pośrednictwem stron internetowych nie są przekazywanie innym firmom i nie są wykorzystywane w innym celu niż opisanym powyżej.

 

Przekazywanie danych do Państw trzecich

 

Państwo trzecie należy rozumieć jako państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w skład którego wchodzi 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.  W związku z tym, że APOLONICA sp. z o.o. sp. k. współpracuje z podmiotami mającymi siedzibę w państwach trzecich, dane osobowe mogą być przekazane do państw, które nie są członkami EOG.

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw trzecich APOLONICA sp. z o.o. sp. k.  stosuje klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule te są dostępne na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu).

 

Cookies

 

Strony internetowe firmy APOLONICA wykorzystują technologie "cookies".

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Apolonica

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.